Sme predajcami poľnohospodárskej techniky s 15-ročnými skúsenosťami
zastupujeme naslednovných zahraničných výrobcov:

SKH AGRO, s.r.o.
Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom

tel.: 042 444 0093 • fax 042 466 4116

e-mail: skh@skh.sk • www.skh.sk

 • Traktorové sklápacie prívesy


 • Pneumatické kalové cisterny


 • Prepravníky kŕmnych zmesí


 • Účelové nadstavby pre
  nákladné automobily

 • Adaptéry na zber slnečnice


 • Technológie pre pestovanie zeleniny


 • Technológie na prípravu
  drevnej štiepky


 • Lisy na hranaté balíky
  a zvinovacie lisy

 • Adaptéry na zber kukurice